Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

LỜI BIỂN VỌNG VỀ.
LỜI BIỂN VỌNG VỀ !
Lũ chưa về
Mùa nước lớn chưa lên
Điên Điển chưa vàng bông
Con cá Linh chưa lạc Mẹ...
Biển quê hương bọn rợ nô bao phen ngấp nghé
Sông Hậu  bỗng  đùng đùng  dậy cơn sóng biển Đông
Nghìn năm  qua từng giọt máu cha ông
Chảy từ biển đông về miền phù sa châu thổ
Mắt Mẹ quầng theo từng con sóng vỗ
Con miệt mài ghì tay súng đảo xa
Len Đao, Cô Lin, Gạc Ma
Những cái tên đã đi vào lịch sử
Những cái chết hoá thành bất tử
Chưa nụ hôn đầu anh vội vã ra đi...
Còn  chờ đợi điều chi
Chỉ có dân ta giữ lấy biển ta 
Vùng lên đi ! Vùng  lên đi !
Quét sạch bọn giặc tàu đã 13 lần thua quân ta xiểng niểng
Gác  lại mọi tình riêng cùng nhau lên tiếng
Muôn triệu tấm lòng Tổ Quốc gọi ta nghe
Tháng năm rồi 
Phượng đỏ ran trời sôi sục lời ve
Bừng  bừng lửa thiêng đốt bọn tàu cháy cùng giàn khoan quân cướp nước
Ngẩng  đầu lên theo dấu chân phía trước
Biến  căm thù thành bảo lửa mưa bom
Bọn ngoại lai lại một lần cúi chạy lom khom
Như ngày xưa Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn về Tàu nhục nhã
Việt Nam oi! Việt Nam là tất cả!
Lũ chưa về
Sao bừng bừng nổi sóng biển Đông !
QX


Đăng nhận xét