Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

MẸ VẪN KHỎE CON À !


Hình ảnh: Sáng nay , con trai từ phương xa gọi điện về :" Tuần sau con về, con đã mua đồ cho Mẹ, nhưng Mẹ thích gì , mẹ muốn mua gì nữa để con mang về". Mình rất vui vì sắp gặp được con sau bao ngày xa cách " Mẹ không thiếu gì đâu, mẹ cũng không thích gì hết, đồ con gởi về mẹ vẫn chưa đụng tới, con cứ để dành tiền phòng thân khi còn đang xa mẹ, con an tâm , cần gì mẹ sẽ nói với con mà..."
Mình chợt nhớ đã xem ở đâu đó.Có một bà mẹ , khi con trai ở xa gọi điện về hỏi mẹ có khỏe không, bao giờ vẫn là câu trả lời cũ rích"Mẹ khỏe...mẹ khỏe...con an tâm đi, đừng lo gì cho mẹ...!" Và...cho tới một ngày, bà đã phải ghìm cơn ho xe ngực  để có thể hồ hởi nói chuyện với con trai, bà đã ra đi sau lần cha sẻ ấy, bà không muốn con phải bận lòng.
Mình không cao cả như thế, nhưng mình cũng không muốn con trai phải lo âu  khi nghĩ về mẹ, con hãy luôn bình an , thanh thản nơi đất khách quê người, con hãy phấn đầu vì tương lai, vì những ước mơ của thời trai trẻ.Dù xa xôi , nhưng mãi mãi mẹ vẫn bên con trong suốt cuộc đời này.
Vói mẹ con là tất cả đấy con iu.
Hãy yên tâm và đừng lo gì cho mẹ, mẹ vẫn khỏe con à!

Sáng nay , con trai từ phương xa gọi điện về :" Tuần sau con về, con đã mua đồ cho Mẹ, nhưng Mẹ thích gì , mẹ muốn mua gì nữa để con mang về". Mình rất vui vì sắp gặp được con sau bao ngày xa cách " Mẹ không thiếu gì đâu, mẹ cũng không thích gì hết, đồ con gởi về mẹ vẫn chưa đụng tới, con cứ để dành tiền phòng thân khi còn đang xa mẹ, con an tâm , cần gì mẹ sẽ nói với con mà..."

Mình chợt nhớ đã xem ở đâu đó.Có một bà mẹ , khi con trai ở xa gọi điện về hỏi mẹ có khỏe không, bao giờ vẫn là câu trả lời cũ rích"Mẹ khỏe...mẹ khỏe...con an tâm đi, đừng lo gì cho mẹ...!" Và...cho tới một ngày, bà đã phải ghìm cơn ho xé ngực để có thể hồ hởi nói chuyện với con trai, bà đã ra đi sau lần chia sẻ ấy, bà không muốn con phải bận lòng.

Mình không cao cả như thế, nhưng mình cũng không muốn con trai phải lo âu khi nghĩ về mẹ, con hãy luôn bình an , thanh thản nơi đất khách quê người, con hãy phấn đầu vì tương lai, vì những ước mơ của thời trai trẻ.Dù xa xôi , nhưng mãi mãi mẹ vẫn bên con trong suốt cuộc đời này.

Vói mẹ con là tất cả đấy con iu.

Hãy yên tâm và đừng lo gì cho mẹ, mẹ vẫn khỏe con à!
Đăng nhận xét