Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

TỰ TÌNH 2 !TỰ TÌNH 2
Ngày tháng dần trôi
Xuân còn đâu nữa 
Tình treo song cửa
Lạnh bờ mi ngoan

Tìm chút bình an
Dù có muộn màng
Trăm người quen đấy
Ai người nghiêng vai

Ngày dài chia sớt
Đêm nghe mưa rớt
Trên mái tình nghiêng
Đời lắm truân chuyên

Một lần sang sông
Con sáo vào lồng
Làm sao em dám
Mơ bầu trời xanh

Còn chút ngọt lành 
Thì thôi gởi gió
Lặng im không ngõ
Chỉ chừng ấy thôi...
.....
Chỉ chừng ấy thôi ....!!!
QX

Đăng nhận xét