Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

CUỐI MÙA THUMùa thu chùng chình còn sót lại sau lưng
Cái rét đầu đông lạnh lùng như dao cứa
Mây nhớ ai mà trời như nghiêng ngữa
Người nhớ ai...
Chiều...
Lần lửa...chạnh lòng đau ...!!!
Đăng nhận xét