Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CHẠY TRỐN !


123tagged.Com

Ừ thì
phải chạy trốn thôi
giờ đây như lá
mồ côi giữa dòng
thà rằng
chỉ với thinh không
ta tìm ta lại
chênh chông nốt đời

Ừ thì
 vắt sợi mưa rơi
se dây tầm gởi
treo cây thơ già
nhặt tìm
trong nắng thu xa
vàng thau sợi nhớ
ngân nga khung chiều

Ừ thì
chỉ một quạnh hiu
ta đi tìm lại
liêu xiêu bóng mình
lá ơi
lá rụng sân đình
nghe con chim Sẻ
gọi mình mà đau

Thôi thì …
hẹn lại kiếp sau!!!...
                    Quyên xưa
Đăng nhận xét