Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

LANG THANG...

 Lang thang…
xuống phố lang thang
mới hay
mùa đã trôi ngang hững hờ
bàn tay
tê mỏi ơ hờ
nghe như
hạt cát nhói bờ tim đau

Ví dầu
cây cải lao đao
rau răm chạnh khóc
hư hao một mình
ừ thôi !
một kiếp phù sinh
có vay có trả
riêng mình riêng ta...

Ngẩn ngơ
một cõi ta bà
một giây sám hối
mượt mà dối gian
thôi đành
con sáo sang ngang
đò xưa lỗi nhịp
cung đàn chênh chao

Lang thang…
nỗi nhớ ngọt ngào
rắc trên mộ
cỏ úa nhàu
thinh không
điếng lòng
một sớm sang sông
bờ đây bến đó
mà không lối về

Dặn lòng
thôi chớ u mê
nhà hoang bếp lạnh
quay về thôi !
ta !
vẹn nguyên
câu lý lu là
buông thơ
ta trả
lụa là cho ai

Quay về
ngầy ngật cơn say
làm tia nắng ấm
trên tay muộn màng
bời bời…
chút gióThu sang…!
Đăng nhận xét