Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

RU EM.

123tagged.Com

Chiều vẫn thế ngập hồn thu mây trắng
Gửi về xa kỷ niệm của hôm nào
Nếu em biết ở đây mùa không nắng
Là những lần anh xếp lại tàn y (SongNgu*)
........................
Không còn ư? Xa lắc một lần đi
Nghe sóng vỗ nhói bờ tim thao thiết
Mùa không em mùa vàng hanh nuối tiếc
Mảnh tim trần giá có thể chia đôi

Một nửa cho em cách một mặt trời
Một nửa Mẹ già đang chờ anh phương đó
Ơ ầu ơ vườn trầu xưa nín gió
Mẹ gom lá chiều hong sợ khói miên man

Là lúc em dịu dàng nhặt chút gió đi hoang
Xiết nhẹ đời anh nên môt đời nông nổi
Không nhớ ai sao lòng nghe bổi hổi
Rao giọt đàn Kìm anh ru mãi trăm năm…   
                Quyên xưa
Đăng nhận xét